>

Добре дошли в Разлог

Община Разлог (Разлог Инфо) /територия от 440 314 кв.км/ е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област.
Община Разлог (22 876 жители) е съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница. Урбанизираните територии са благоустроени и с развита пътна, комуникационна, енергийна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

DarikNews.bg: Благоевград